KON. TURNKRING LYRA vzw

Bestuur

Wim Pelckmans

VOORZITTER

Algemene bestuurszaken
Vrijwilligersbeleid
Hoofd in de vergadering bij gelijke stemmen de doorslag

Dirk Verschaeren

ONDERVOORZITTER

Gezicht van de club: voor ouders, stad, externe media en Gymfed
Eindverantwoordelijk voor taken binnen het bestuur
Ontplooit initiatief
Verzorging van verenigingsarchief
Bezoeken van vergaderingen van gemeente, gymfederatie

Ingrid De Vries

SECRETARIS

Correspondentie/contactpersoon
Stelt agenda’s op voor vergaderingen en stuurt stukken een week voor de vergadering door
Archiveert ingekomen stukken
Ledenadministratie
Reservering van sporthallen en huurzalen
Representatie (bedankjes, kaarten, folder opsturen)

Guy Meulepas

PENNINGMEESTER

Beheert financiën
Boekhouding
Betalingen door en aan de vereniging
Financiële situatie gezond houden
Maakt begroting en jaarrekening
Beoordeelt over uitgaven (indien niet begroot)
Bestelt nieuwe materialen
Inventaris van materialen
Lid van het bestuur van de sportraad

Jente Roosenbroeck

TECHNISCH COÖRDINATOR

Coördinatie van alle lessen en leiding van het wedstrijdturnen
Informeert en adviseert train(st)ers
Verzorgt de verslagen van de bestuursvergaderingen
Verantwoordelijke Q4Gym-kwaliteitslabel

Katelijne Geuens

COÖRDINATOR RECEATIEF TURNEN -DANS

Hoofdverantwoordelijke voor de doelgroepen, recreatieturnen en dans
Zit de leidersvergaderingen voor
Informeert en adviseert train(st)ers
Samenwerking met het trainerskorps

Jo Docx

VERTROUWENSPERSOON

Vertrouwensman voor de leden en leiding
Contact met de stad Lier
Klachten verwerking
Aanspreekpunt integriteit (afgekort API)

Bart Verschaeren

BESTUURSLID

Vrijwillige medewerker
Verzekering i.v.m. sportongevallen
Opbouw tijdens activiteiten (feestelijkheden)
Verantwoordelijke badminton

Elisabeth Godts

BESTUURSLID

Verantwoordelijke Toestel Turnen Meisjes
Feestelijkheden

Emilie Couwenberg

BESTUURSLID

Verantwoordelijke Tumbling

Lotte Leys

BESTUURSLID

Algemene ondersteuning

Geert De Vos

MATERIAALMEESTER

Nakijken materialen
Begeleidt de website
Opbouw tijdens activiteiten (decorbouw turnfeest /marsepeinactie /spaghettidag)